• Kiss Limpár Éva

Meseterápia - a résztvevő szemszögéből

meseterápia rajz2Több könyvet, cikket olvastam már a meseterápia lényegéről és hasznáról, amik nagyon érdekesek, de ezek inkább a szakértő oldaláról szólnak. Annál kevesebbet tudhat meg az érdeklődő a ,,felhasználói oldalról", erről ritka, vagy tán nem is olvasható személyes beszámoló. Mivel - egy több mint két éves szakaszban - végigcsináltam egy ilyen folyamatot, és magam is úgy vágtam bele, hogy nem tudtam előre, mi fán terem, úgy gondoltam - mint laikusnak  - érdemes a tapasztalataimat rögzíteni, összegzésül és esetleg kedvcsinálóul. 
Mi az emberiség kultúrájában a legősibb dolog, amivel ráadásul szinte mindenki találkozott már? Nem, nem a piramisok, nem is a pattintott nyílhegyek, vagy az a pár megfeketedett ősember-csont... (ennyicske marad meg életünk materiális részéből, röpke pár ezer év után). Ami sokkal maradandóbb, nemzedékről nemzedékre továbbadott, állandóan csiszolódó és megújuló kincs, az a történet; ezek közül is a legrégebbi: a mese. 
A mai, nagyon racionális kor a meséket a gyerekszobába száműzte, az atomkor felvilágosult gyermeke rangon alulinak érzi, hogy bugyutának vagy szexistának tűnő kardozós-királylányos történeteken gondolkozzon el (viszont hisz a tévés kuruzslóknak és az Iphone-ján kér rontáslevételt, érdekes kettősség) - magam is csak a meseterápiának köszönhetően döbbentem rá, hogy a mesék többek ennél: több ezer év élettapasztalatát adják tovább, a hétköznapi élet alatt fortyogó, közös tudatalattiból merítve -  csupán meg kell fejteni őket és éppúgy megszólítják a modern embert, mint évezredekkel ezelőtt élt őseinket, ott a tűzrakás körül. 
A kódfejtő kulcsot nekem és a többi résztvevőnek Molnár Kantner Éva pszichológus nyújtotta át - Éva tanulmányai során találkozott a meseterápiával, ki is próbálta és saját bőrén tapasztalva hasznosságát úgy határozott, hogy elmélyed benne és továbbadja a tudást - talán nem véletlen az sem, hogy épp Csallóköz, Kukkónia tündérmesékkel átitatott földjén vert gyökeret sikeresen és éledt újra a mesélés hagyománya.
A folyamat során a női, majd a férfi személyiségfejlődés szakaszait elemeztük egy kisebb csoporttal, minden alkalommal egy-egy mese segítségével (ezek általában népmesék) - a mese felolvasása után minden résztvevő megpróbálja papírra vetni a fejében kirajzolódó legjellemzőbb képet, ami a történetből megmaradt - senkit se riasszon vissza, ha nem tud rajzolni, tapasztalatom szerint ez néha inkább előny - a rajztudás sokszor trükkös eszközökkel megpróbálja elrejteni előlünk az igazi üzenetet, szépít. (Ugyanígy meg kell próbálni elvonatkoztatni a Magyar népmesék rajzfilm képkockáitól, amik gyönyörűek és szeretnivalók, de itt pont az a cél, hogy a saját képkockáinkat keressük meg).meseterápia rajz1
Az elkészült képről - most már az eredeti mesétől elvonatkoztatva - a csoport tagjai elmondják benyomásaikat, azt, hogy milyen érzéseket, gondolatokat hív elő belőlük - beszélgetés alakul ki, a rajz alkotója pedig levonhatja a rá vonatkozó tanulságokat -  döbbenetesen árulkodó a kép. A látszólag vidám és magabiztos személy ott áll páncélja, álarca nélkül és többé nem tagadhatja le valódi önmagát. Rajza leplezte le.  A keserű, meggyötört emberről kiderül, hogy a szívében derűs, virágos rét nyílik, tele reménykedéssel. A hencegőről lemállik a csillogó máz, alatta csupa rettegés; a zárkózott megnyílik és kincseket tár elénk; az édesen mosolygó arc mögül kivillan a vicsorgás. Rácsodálkozhatunk, hogy egy súlyosan beteg, összetört ember is boldog lehet, mert elérte a pokol fenekét és onnan elrugaszkodva visszatért a fényre, amit egészségesen nem vett észre - de most már látja. 
Ez az élmény sokszor fájdalmas. Jómagam, mikor valami belső sugallat hatására először vettem részt meseelemzésen - és nagyon felkavart (mert a rajzom kíméletlenül szembesített  összes félelmemmel, hitványságommal és kudarcommal),  elgondolkodtam: kell ez nekem, most, mikor tulajdonképpen jól vagyok, életem nyugodt szakaszát élem? Kellett. Nem hagytam abba, és jól tettem - több démonomnak sikerült megragadnom a grabancát és a szemükbe néznem: kiderült, egyesek nem is annyira szörnyűek, mint hittem. Van még sok, a küzdelem nem ér véget, amíg élek; de már nem vagyok fegyvertelen. (A körülbelül tíz alkalomból álló folyamat végén a rajzokat sorbarakva újabb felismerésekre jutunk: kirajzolódik a fejlődés útja, a fordulópontok - és a megoldások, amelyek mind ott voltak elrejtve bennünk: az én ,,évadzáró" rajzom egy sziklaszirtről körültekintő nő volt, kezében karddal, egy testére tekeredő, de már barátságos segítő-sárkánnyal. ,,Ez olyan, mint mikor a számítógépes játékban lezársz egy szintet, és megjelenik a NEXT LEVEL-felirat" - mondta az egyik csoporttag. meseterápia rajz3
Ez az önmagunkkal való szembenézés nagyon fontos - oly elcsépelt szó manapság az ,,önismeret" - gyakran úgy értelmezik, mint önmagunk nagyszerűségének mantrázását a siker érdekében, annak szuggerálását, hogy mindenre képesek vagyunk...De mindez felszínes, hazug és káros, csupán látszólagos előrelépést hoz (bár azt tényleg hozhat) , miközben a belső nyomor ugyanaz marad. Azt hiszem, az igazi önismereti élmény, ahogy a születés, mindig fájdalommal és katarzissal jár. Egyik nincs a másik nélkül. 
Hálás vagyok a többi résztvevőnek, akik elém tükröt tartottak és meg merték mutatni igazi arcukat az én tükrömben - ehhez bátorság kell - és az igazi arca kivétel nélkül, mindenkinek szép volt. Ez nagy tanulság számomra. És köszönet Évának, amiért merte járni az útját és  nekünk is lehetőséget adott erre! 

 

Made with love by Mert nőnek lenni jó. All rights Reserved.