• Mészáros Krisztina
 • Mediáció

Mikor keress mediátort?

Üdvözöllek!

isMészáros Krisztina vagyok, mediátor, coach és főiskolai előadó, tréner. Munkám, az azokkal járó feladataim a hivatásom. Elkötelezett és lelkes vagyok, örökké tanulásra, és fejlődésre kész. Irodámban Dunaszerdahelyen várom a jelentkezőket!

Bővebben

 • Mészáros Krisztina
 • Mediáció

Attól, hogy van saját véleményem, még el tudom fogadni a másikét!

20200112 152126Ma reggel a szokásos mese nézés közben megdícsértem a lányomat éles esze miatt. Igazán apróság miatt, a kedvenc meséjük kapcsán fejtette ki meglátását, ebben kapott megerősítést tőlem. A válasza arra, hogy nagyon okos, az volt, hogy ő ELLENÁLLÓ. Zavartan néztem a NagyLányt, hogy vajon ezt hogy értheti, és én hogy értelmezzem. 

Bővebben

 • Mészáros Krisztina
 • Mediáció

A mediációról

31668507 2094676490809241 75198734840730401 nKi a mediátor és mi a mediáció?

A mediáció közvetítést, a mediátor kifejezés közvetítőt jelent. Egy olyan képzett személy, aki segít abban, hogy egy megrekedt helyzetben is, amikor már nem működik a kommunikáció, döntést lehessen hozni. A folyamat célja, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amely mindkét fél számára elfogadható és betartható. A mediátor végig semleges kell, hogy maradjon, nem támogathatja egyik felet sem.

A mediáció legfontosabb jellemzője, hogy:

- két vagy több fél vitájában

- a felek önkéntes beleegyezésével

- egy semleges harmadik fél (mediátor, közvetítő) jár közben.

A mediátor ! független és pártatlan ! és segít olyan megoldást találni, amely minden fél számára kielégítő.

Mikor forduljak mediátorhoz?

Ha a konfliktuskezelés zsákutcába jutott, mert:

 1. az érdekeltek közül az egyik vagy mind a két fél háttérbe szorítottnak érzi magát,
 2. kellemetlen múltbéli tapasztalatok, rossz várakozások, bizalmatlanság, előítélet van a felek között, emiatt nem bíznak a vita pozitív kimenetelében,
 3. eltűnik a közös cél, a közös érdek helyett nyerő/vesztő helyzetek alakulnak ki (egymás bosszantása, ellenséges hadállások, játszmák),
 4. a felek a korábbi sérelmeket életben tartják, a másiknak rosszhiszeműséget, negatív szándékot tulajdonítanak

A MEDIÁCIÓ LÉPÉSEI:

 1. lépés: Egy előkészítő beszélgetés során a közvetítő megismerkedik a vitás felekkel és a konfliktusokkal.
 1. lépés: Maga a mediáció, amelynek során kialakítjuk a vitás felek közötti együttműködés új alapjait. Ez a konfliktus bonyolultságától, illetve a felek együttműködési készségétől függően egy vagy több alkalmat vesz igénybe. Alkalmanként 2 órás mediációra lehet számítani.
 1. lépés: Egy vagy több kontroll, amikor közösen áttekintjük az elért eredményeket, szükség esetén a még fennálló vitás pontokat rendezzük.

A MEDIÁCIÓ FORDULÓPONTJA:

Az a pont, amikor a felek megértik, hogy a közvetítéssel mindketten nyerhetnek. A jelenlegi helyzetből, amelyben végső soron mindannyian vesztesek, mindannyian nyertesként kerülnek ki.

MIKOR SEGÍT?

A mediáció a konfliktuskezelés egy lehetséges módszere, amit olyankor célszerű alkalmazni, amikor két vagy több fél között érdekellentét vagy nyílt konfliktus támad, és a résztvevők nem tudják célravezetően, belátható időn belül és a felek kölcsönös megelégedését szolgáló módon megoldani. Például szomszédsági, párkapcsolati, családi konfliktusok, vagy válás esetén.

A MEDIÁCIÓ BIZALMAS

Mindazt, ami a mediációs folyamat során elhangzik, előítélet nélkül kerül elfogadásra, és nem használható fel nyilvánosan vagy a későbbi eljárásokban. Minden olyan információ, amit az egyik fél bizalmasan közöl a mediátorral, nem adható tovább a másik félnek, csak az egyik fél konkrét felhatalmazásával.

MIT TESZ A MEDIÁTOR?

A mediátor teret és helyet biztosít a feleknek a kommunikációra, lehetőséget teremt arra, hogy a felek valóban meghallják egymást. A résztvevők közösen megállapodást fogalmaznak meg, amelyben maguk állítanak fel olyan szabályokat az elfogadható megoldás érdekében, amelyeket saját hatókörükben meg tudnak valósítani. Így maguk teremtik meg a vita megoldásának feltételeit is.

Made with love by Mert nőnek lenni jó. All rights Reserved.